30/6/09

Sopar de despedida
Va estar molt bé, encara que hauria estat millor si hi hagués hagut tothom. Bon estiu i fins prest!

Cançoner Agrupament Modular

A la fi arriba un aplec de fitxes provinent dels diferents cançoners elaborats a la classe de l'Agrupament modular 08-09 de Manacor. Malgrat tot, hi ha fitxes que no s'han pogut adjuntar.23/5/09

Treball del tema 6: el llenguatge plàstic

TEMA 6

El piano, un instrument de corda percudida

Amb aquesta fotografia podeu veure com el cor del piano està format per moltes cordes i martellets que colpegen o percudeixen les cordes. Per això es diu que és un instrument de corda, concretament percudida.


11/5/09

Recull de contes

Aquí trobareu contes per a contar als més petits, elaborats per l'agrupament modular de Manacor curs 2008-2009.


Treballar una qualitat del so

La música està feta de sons i silencis. Quan parlam de sons hem de fer referència a les característiques o qualitats d'aquests sons: intensitat, durada, timbre i alçada.
Amb els més menuts podem treballar l'alçada fent sons que pugen o sons que baixen, és a dir, podem començar per treballar la direccionalitat del so. Un exemple d'això és el següent vídeo:

Els instruments de l'orquestra

9/5/09

Les mates i els escuradents


Quatre casos en un. Observa aquesta figura formada per dotze escuradents:

a)Afegeix-li 8 escuradents perquè es converteixi en una altra que tengui setze quadrats iguals.

b)Reforma la figura donada i aconsegueix tres quadrats desplaçant només quatre escuradents.

c)Reforma la figura donada i aconsegueix dos quadrats desplaçant només quatre escuradents.

d)A partir de la figura donada aconsegueix set quadrats desplaçant només dos escuradents.

7/5/09

La dansa

Des de temps molt antics la dansa ha estat dins la manera de viure del pobles, com una manifestació més de les seves necessitats i s’ha anat transmetent de generació en generació. La dansa és una activitat humana universal, motora, polimòrfica i polivalent. Amb l’evolució de l’home la dansa també ha anat evolucionant. En un principi acompanyaven i representaven fets de la vida real (naixements, noces, morts, malaltia...) i posteriorment agafa una doble funció: la primitiva i la que representa el pensament del seu creador.

Trobam 3 tipus de danses segons la coreografia:


-Danses de rotlle: col.locació en forma de cercle.

1. De rotlle simple: la roda evoluciona cap a la dreta o cap al’esquerra. Un exemple és Rotlo Sant Miquel.

2. De rotlo mimada: dansa en rotlo i a més s’afegeixen altres moviments, normalment relacionats amb el text. Exemple: en Joan petit quan balla.

3. De rotlo dialogada: s’estableix un diàleg. Exemple: la coqueta amb sucre


-Danses en línia: es col.loquen fent trens. Exemple: un tren petitó

-Danses per parelles. Exemple: serra, serra serrador


Si cercau partitures...

Per tots aquells i aquelles que cercau partitures de cançons infantils per poder fer fitxes per emprar dins l'aula us recomano que visiteu:

http://www.xtec.cat/recursos/musica/index.htm

Allí trobareu el cibercançoner i també cançons populars i tradicionals a l'escola entre d'altres recursos.

Cançoner infantil

cançons populars

El racó de música a l'aula

El racó de música ha d’estar en un lloc que no sigui de pas, que permeti la intimitat i la tranquil.litat per poder observar, escoltar i experimentar amb els sons i on es pugui trobar un mínim de concentració.

L’organització d’aquest espai ha de respondre a les edats del grup. Per al grup dels més petits de 18 mesos no cal organització d’un racó, el material pot estar classificat i col.locat en cistelles, posades en prestatgeries, sempre en el mateix lloc, perquè els infants el puguin localitzar fàcilment. També es pot penjar material sonor en les baranes, els penjadors... a l’abast dels infants perquè puguin tocar-lo i utilitzar-lo de manera espontània quan ho desitgin.
A partir dels 18 mesos podem iniciar un petit raconet, amb poc material que anirem ampliant i canviant al ritme dels interessos i les demandes del grup.

Les parets es poden decorar amb: els dibuixos/partitura de la cançó del moment, pósters d’instruments, postals sonores, fotografies dels mateixos infants fent música, xarxes musicals...

No tots els instruments i materials estaran a l’abast de l’infant. És important que l’adult treballi el respecte i la manera de posar-ho en pràctica i que cada cosa tengui el seu lloc.

Què podem aconseguir amb el racó de música i tots els recursos que hi trobam?

-desenvolupar l’atenció
-Fomentar l’autonomia
-assolir els hàbits d’ordre i respecte pels materials
-enfortir llaços afectius
-afavorir el gust per la música
-desenvolupament del sentit de l’oïda
-exercitar la memòria
-exercitar l’expressió oral
-exercitar l’expressió gestual
-experimentar sensacions i emocions
-desenvolupar la motricitat
-assolir nous aprenentatges
-augmentar el coneixement de l’entorn

El paper de l’educadora és molt important ja que és l’organitzadora i qui orienta els infants, sempre partint de l’observació de les seves activitats, encarrilant el treball amb cada un d’ells, potenciant les iniciatives que sorgeixin i fent valorar els materials.
L’educadora serà la persona encarregada de transmetre coneixements, fer-los estimar la música, estar atenta als desitjos i necessitats dels nins, establir una relació afectiva i estimuladora, posar a l’abast material divers per a què els nins vagin descobrint els seus sons, estimular el coneixement del propi cos i les seves possibilitats sonores, fer participar el nin, seleccionar activitats musicals adequades.

5/5/09

Introducció

El sentit de l’oïda és el primer sentit corporal que apareix en el fetus i el darrer que desapareix en morir, és a dir, l’infant descobreix el món sonor abans de néixer. Dins la panxa de la mare ja és capaç de respondre a estímuls sonors i des dels primers mesos de vida es veu el seu interès pel món sonor i rítmic.

L’educació de l’oïda hauria de començar en els primers dies del naixement i amb la família, encara que de cada vegada més arriben a les escoletes nins amb aquest sentit ben poc desenvolupat. És molt important que les educadores facem una tasca conscienciadora de cara als pares del paper que té la música en el desenvolupament integral del seu infant.

Un dels recursos més valuosos i més econòmics dels que disposam per dur a terme l’educació musical és la cançó. La cançó té múltiples utilitats i es pot emprar en qualsevol moment i situació.

L’educació musical dins l’escoleta no ha de ser tractada com un tema aïllat de la resta de continguts a treballar dins educació infantil de primer cicle, sinó que ha de relacionar-se amb els altres continguts.