30/6/09

Sopar de despedida
Va estar molt bé, encara que hauria estat millor si hi hagués hagut tothom. Bon estiu i fins prest!

Cançoner Agrupament Modular

A la fi arriba un aplec de fitxes provinent dels diferents cançoners elaborats a la classe de l'Agrupament modular 08-09 de Manacor. Malgrat tot, hi ha fitxes que no s'han pogut adjuntar.